שירותי פרימיום

תוכנית רב שנתית מסודרת בנוגע ל"מיקומו" העכשווי של הארגון אל מול הרגולציה המחייבת

חברת GRSee מעניקה לארגונים את האפשרות לקבל תכנית Compliance רב שנתית, מסודרת וראויה, המציגה את “מיקומו” הנדרש של הארגון אל מול החוקים, הרגולציות ואל מול דרישת לקוחותיו. השירות כולל, בין היתר, את הרגולציה המתבקשת ליישום בארגון, הערכת הסיכונים וצמצום הסיכונים במהירות.

כתיבת נהלי עבודה בתחום אבטחת המידע

השירות כולל כתיבת נהלי עבודה בתחום אבטחת המידע, לעובדי החברה ומנהליה. הדרכתה והסברתה של קבוצת GRSee תאפשר, בין היתר, ביסוס של שיטות עבודה מסודרות בתחום אבטחת המידע והנחלתם עד לאחרון העובדים.

בניית תכנית המשכיות עסקית

השירות כולל בניית דוקטרינת ניהול מסודרת אשר תתייחס לפעילויות הנדרשות מהארגון לבצע על מנת להבטיח שכלל המכלולים העיסקיים הקריטיים יהיו זמינים הן ללקוחות, לעובדי הארגון ולמנהליו ולשאר בעלי העניין.

פתרונות ייעוץ, איפיון, ותכנון בתחום הסייבר

GRSee מספקת ייעוץ, ליווי, וניהול הפתרונות (בשטח) להתמודדות מול האיום הסייברי. השירותים שתעניק החברה יסייעו ללקוחות לטפל באיום הן באספקטים של אבטחת מידע, אך גם בתחומים אחרים (הגנה על מוניטין, שמירה על נכסים וכדומה).

ייעוץ אסטרטגי בתחום מערכות המידע (IT)

– איפיון ובניית תכנית אסטרטגית לאבטחת מידע ולמכלולי ה IT וכן סיוע בבניית תקציב שנתי ורב שנתי למערכות המידע ואבטחת המידע בארגון. יועצי חברת GRSee יבצעו ניתוח מדויק בנוגע למידע הנדרש להרצת הארגון ומערכות אבטחת המידע הנדרשות למימוש האסטרטגיה. לקוחות GRSee ייהנו גם מייעוץ אסטרטגי בתחומי הטכנולוגיות הנדרשות לארגון, כוח האדם רצוי, מבנה ארגוני ראוי וכדו’.

ניהול, ניתוח ואפיון מערכות אבטחת מידע

  • סיוע בהקמה ובחירה של מערכות אבטחת מידע באופן בלתי תלוי – על בסיס הארכיטקטורה אשר אופיינה ובאישור הלקוח. חברת GRSee מוסמכת לבנות תכנית מדדים מסודרת לבחינת טכנולוגיות שבשימוש והערכת תפקודן. כמו כן תבדוק GRSee את חוסנן של מערכות אבטחת המידע, בחינת אמינות, דיוק ושלמות הנתונים, מידת האפקטיביות ויעילות התהליכים והנהלים ברוח התקופה והחדשנות.

השמה זמנית / קבועה של אנשי אבטחת מידע, מנהל תשתיות ו/או כל תפקיד מפתח אחר במכלול ה IT הארגוני

  • חברת GRSee, תציב אנשי מפתח ארגוני, לתקופות ביניים, במקרה של היעדרות הגורם הארגוני הרשמי, על מנת לאפשר לארגון לשמור על רצף מקצועי עד להגעתו של גורם ארגוני קבוע.

הערכת ספקי ה IT של הארגון

חברת GRSee תעניק ניתוחי הערכה, בלתי תלויים, בנוגע לתפקוד הספקים החיצונים וגורמי מיקור החוץ של הארגון וניתוח עלותם ותועלתם בכל מגוון תחומי ה IT מתוך עניין לחתור לשיפור מתמיד של ספקי הארגון או להחלפתם. GRSee תעזר בניסיונה העשיר לטובת סיוע בכתיבת מכרזים לטובת הלקוח בבואו לבחור ספקים.